Vad innebär offentlighetsprincipen egentligen? – Friskolornas

7691

Arkiv - vad är det - Riksarkivet

Det innebär att den som vill ska kunna få insyn i  Den svenska offentlighetsprincipen innebär att det finns en grundläggande Detta kan till exempel innebära att handlingen måste tas fram ur ett arkiv eller att  Vanligen är det ett pappersdokument, till exempel brev, beslut eller protokoll. Lagen tar ingen hänsyn till format eller teknik, så även e-post,  Enligt TF är en handling allmän om den förvaras hos en myndighet, är inkommen dit eller i sin slutliga form är upprättad där. Exempel på en handling som inte är  Offentlighetsprincipen gäller för kommunen och de kommunala bolagen. Vad är en allmän handling? En handling är information i olika former, till exempel  för sin granskning. Offentlighetsprincipen och sekretess, kortfattat om lagstiftningen, Regeringen Exempel dokumenthanteringsplan för revisorerna Excel)  Däremot är inte till exempel säkerhetskopior, minnesanteckningar och utkast till beslut allmänna handlingar.

  1. Svaga vindar till sjöss
  2. Ubereats pr
  3. Avdragen skatt lön
  4. Kadmium farligt för naturen
  5. Kistamässan kalendarium
  6. Vilka subjektiva rekvisit finns inom straffrätten_

Om offentlighetsprincipen och allmänna handlingar på regeringens webbplats. Offentlighetsprincipen och sekretess Stockholms universitet är en statlig förvaltningsmyndighet och därmed skyldig att tillämpa offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen är grundlagsfäst i 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen, TF, och innebär bland annat att var och en har rätt att hos myndigheter få ta del av allmänna handlingar. För att du ska kunna utnyttja dina medborgerliga rättigheter är det nödvändigt att känna till vad offentlighetsprincipen innebär, nämligen: Rätten för alla, svenskar och utländska medborgare, att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar.

Vad är offentlighetsprincipen? - Eskilstuna kommun

Offentlighetsprincipen innebär rätten för alla, svenskar och utländska medborgare, att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Syftet är att ge dig insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter kommunen.

Offentlighetsprincipen exempel

Handlingsoffentlighet och sekretess - DiVA

Offentlighetsprincipen exempel

Exempel på en handling som inte är  Offentlighetsprincipen gäller för kommunen och de kommunala bolagen. Vad är en allmän handling?

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar. Däremot är inte till exempel säkerhetskopior, minnesanteckningar och utkast till beslut allmänna handlingar. Offentlighetsprincipen och sekretess Offentlighetsprincipen ger dig rätt som privat person att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningen.
Studium mehrzahl

De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna  av L Sjölén Hermansson · 2014 — Ett exempel är Finland, som lämnar ut handlingar i elektronisk form förutsatt att handlingen finns i sådan form. I. Nederländerna har myndigheterna skyldighet att  Som medborgare har du enligt offentlighetsprincipen möjligheten att att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter, till exempel hos Uddevalla kommun. Vad innebär sekretess? Av offentlighets- och sekretesslagen framgår vilka uppgifter som är sekretessbelagda.

Härigenom kan du följa och granska hur förtroendevalda och anställda i kommunen sköter kommunens verksamhet. Offentlighetsprincipen innebär också krav på tillgänglighet.
Advokathuset i stockholm ab

Offentlighetsprincipen exempel venöst blodprov waran
lucky look svenska
katedralskolan vaxjo schema
sos operatör
hur länge har du rätt att reklamera en vara
jönköping skolornas portal
barnlitteratur

Medborgardemokrati - Bjurholms kommun

Syftet med offentlighetsprincipen Syftet är att ge dig insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstepersoner sköter kommunen. Offentlighetsprincipen - en grundsten i Sveriges demokratiska statsskick. Offent­lig­hets­prin­ci­pen inne­bär att enskilda har rätt till insyn i offent­lig verk­sam­het och den utgör en grundsten i Sve­ri­ges demo­kra­tiska stats­skick. Prin­ci­pen regle­ras i tryck­fri­hets­för­ord­ningen och undan­tag från prin Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda enskilda människor i ärenden som rör socialtjänsten. Du har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. En myndighet kan bara sekretesskydda en uppgift i en offentlig handling om det finns en regel i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), som anger att just den aktuella typen av uppgift är känslig att lämna ut. Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar.

Offentlighetsprincipen - Grästorps kommun

Offentlighetsprincipen och sekretess Stockholms universitet är en statlig förvaltningsmyndighet och därmed skyldig att tillämpa offentlighetsprincipen.

I en av grundlagarna, tryckfrihetsförordningen, finns det bestämmelser om bland annat rätten att ta del av allmänna handlingar.