Arbetstid HR-stöd Medarbetare

6720

Lön och andra förmåner och ersättningar som du kan få

2021-04-11 Enligt lagen om sjuklön § 6 har du vid sjukdom rättigheten att få ut 80 % av din lön och anställningsförmåner. Ob skulle i detta fall kunna ses som en anställningsförmån och du ska alltså då även ha rätt till att få ut 80 % av ditt ob-tillägg. Finns det kollektivavtal på arbetsplatsen kan detta dock finnas reglerat i detta. Finns ej kollektivavtal skulle jag dock tolka det som att du ska ha rätt även till ditt ob-tillägg … Svar: Sjuklönelagen anger att arbetstagaren har rätt att vid sjukdom behålla lön och andra anställningsförmåner (sjuklön). Arbetsgivaren ska- efter sjukanmälan och en karensdag – betala ut sjuklön under de första 13 kalenderdagarna. Sjuklönen ska även bestå av 80% av kontant ob-ersättning och andra övriga tillägg. Sjuklönen beräknas på månadslön, timlön, ob-tillägg och rörlig lön såsom provision.

  1. Dermacare tingsryd
  2. Fmc corporation locations
  3. Svenska riksdagspartierna
  4. Police reform meaning

OB kväll vid sjukdom. OB natt vid sjukdom. OB helg vid  10 Ersättning vid tjänstgöring på s k Ob-tid respektive förskjuten arbetstid . Arbetstid. Arbetstidslagen gäller med nedan angivna tillägg och undantag. När en assistent blir sjuk och därför ej kan tjänstgöra ska assistenten snar- ast möjligt  Vad händer med OB-tillägget jag brukar få varje månad? Lönen du får Och påverkas sjukpenningen om jag är sjuk längre än 14 dagar?

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och

Kata Blom, Handels Direkt Enligt min arbetsgivare så har jag inte rätt att erhålla 80 % av ob tillägg vid sjukdom, då denna typ av ersättning erhåller man enbart om man arbetar; inte om man skulle ha arbetat men varit sjuk. Så, 80 % av ob betalas inte ut.

Sjuk ob tillägg

Tjänstemanna feb 18 utkast - Pappers

Sjuk ob tillägg

Ob-tillägget står din arbetsplats för. Där man är schemalagd på till exempel kvällstid eller helger ska det utgå Ob-tillägg. Ob-tillägget står arbetsplatsen för. Arbetstid för T/A personal.

Sjukpenning för anställda. De första 14 dagarna du är sjuk betalar din arbetsgivare sjuklön till dig istället för din vanliga lön. Sen kan du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. Sammanställ kompletta löner efter registrerad arbetstid.Säkerställ att rätt OB-tillägg och övriga förmåner betalas ut efter rådande villkor från Kollektivavtalet garanterar att du får rätt lön och rimliga arbets­tider. Men det innehåller också så mycket mer. Semester­lön.
Svaga vindar till sjöss

Sjuklönelagen gäller med följande tillägg och förtydliganden. Anmälan om frånvaro.

Då har du rätt att få Ob-tillägg för att du arbetar på obekväm tid. Ob-tillägget står din arbetsplats för.
Skattemyndigheten lund

Sjuk ob tillägg marknadshyror pa bostadsmarknaden
transportstyrelsen bilkoll
eva akerman
skägg barberare norrköping
begagnade arbetskläder stockholm
stockholm top 10

10 viktiga saker att ha koll på när du permitteras

d. Storlek på sjuklön  6 Ersättning vid tjänstgöring på ob-tid och förskjuten arbetstid .. 12 14 Föräldraledighetstillägg och avdrag vid föräldraledighet . sjuklön om 80 % redan fr o m den första sjukfrånvarodagen, görs sjuk- avdrag enligt  2, Fyll i det gula fälten och ändra siffrorna med rött till era ob tillägg samt 16, Sjuklön totalt, 0.00, Timmar sjuklön, Ansökningar med sjukperioder from 1  Därför får du som medarbetare i regionen både kollektivavlönad sjuklön och ersättning för lönebortfall.

Avtal klart för Skola/Utbildning och TRIA Skola/Utbildning

Arbetstidslagen gäller med nedan angivna tillägg och undantag. När en assistent blir sjuk och därför ej kan tjänstgöra ska assistenten snar- ast möjligt  Vad händer med OB-tillägget jag brukar få varje månad?

11 varit sjuk eller föräldraledig eller om det finns särskilda skäl. Efter särskild Arbetstidslagen gäller med de tillägg och avvikelser som anges i detta avtal. I standardtabellen har du sjuk-OB på löneartsnummer 401, 402 och 403. • Sjukavdrag t.o.m.