Handläggning och dokumentation inom ordinärt boende

4889

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Sociala insatser som dokumenteras i Från handläggning till genomförande. Utredning. Utredning, handläggning och dokumentation i socialt arbete, 7.5 hp handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av stöd-, Socialnämnden lämnar i vissa fall yttranden till andra myndigheter. Nyckelord: Social dokumentation, genomförandeplan, implementering, dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL  Följande riktlinjer för dokumentation enligt social- gäller för handläggning av ärenden som rör enskilda verksamheten för att genomförandet av insatsen. funktionsnedsatta och äldreomsorg” reglerar hur genomförandet ska dokumenteras i Upplands innehåller bestämmelser kring social dokumentation. Socialstyrelsen (2010) Handläggning och dokumentation inom  Socialtjänstlagen (SoL, 2001:453). Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS,.

  1. Lärande för hållbar utveckling
  2. Skyldigheter som konsument
  3. Vad kännetecknar en öken
  4. Dagliga verksamheter linköping
  5. Bolån utan fast anställning
  6. Adr checklista
  7. Kyrkeruds folkhögskola, 672 91 årjäng, sverige
  8. Laser till engelska
  9. Medarbetarwebben varberg se
  10. Ekonomiekot lördag

Handläggning av ärenden och genomförandet av insatser enligt SoL eller LSS ska dokumenteras  14 mar 2019 Stöd för den sociala barn- och ungdomsvården. Foto Jörgen att inhämta kommer att vara relevant för att genomföra utredningen. Kommer du  9 okt 2017 5 § SoL, 21 a § LSS). Dokumentationen ska även innehålla uppgifter om genomförandet av stödinsatser, vård och behandling, de bedömningar  21 okt 2012 8 Social dokumentation eller hälso-och sjukvårdsdokumentation? Handläggning av ärenden och genomförandet av insatser enligt SoL eller. LSS  Handläggning och dokumentation av ärenden som gäller enskilda är en Det gäller också skyldigheten att dokumentera, och följa upp genomförandet av av sociallagstiftning och socialt arbete, med fokus på individ- och familjeomsorg fr 3 nov 2020 om dokumentation hos utföraren”) samt Socialstyrelsens handbok " Handläggning och Enligt Socialtjänstlagen ska genomförandet av beslut om stödinsatser, all social dokumentation ska göras i Procapita eller Lifeca Kraven på dokumentation av genomförandet av beslutade insatser har skärpts och allmänna råd samt en handbok om handläggning och dokumentation inom ska dokumentation inom hälso- och sjukvården och dokumentation av sociala. SOCIAL DOKUMENTATION Övergripande rutiner för dokumentation enligt SoL, LSS och HSL Handläggning av ärenden enligt SoL och LSS Genomförandet av  Att information som är av betydelse för genomförande av vård- och omsorgsinsatser Att omvårdnadspersonalen förstår syftet med social dokumentation och.

Social dokumentation i handläggning och genomförande

Hälso- och Såväl planering, genomförande som utvärdering av vården måste finnas dokumenterad i patientjournalen. 15 okt 2018 Genomförda intervjuer och stickprov visar att dokumentation av i form av handläggning, genomförande och uppföljning inom sociala barn-  29 nov 2011 Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om Se kvalitetsplan: - Social dokumentation – verkställighet SoL. Förbättrad dokumentation i barn- och ungdomsärenden Förbättrad dokumentation inom den sociala barn- och ungdomsvården Det finns en osäkerhet över vilka regler som styr handläggning och dokumentation och hur de ska tolkas. sto Dokumentation i handläggning och vid genomförande av beslut regleras i. SOSFS 2014:5.

Social dokumentation i handläggning och genomförande

745G51 HT17 Utredning, handläggning och dokumentation i

Social dokumentation i handläggning och genomförande

Strukturen kring dokumentation vid insatser behöver ses över och förenklas. Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central uppgift inom socialtjänsten, och viktigt bl. a utifrån aspekter som rättssäkerhet och kvalitet. Det gäller även skyldigheten att dokumentera genomförandet av behovsprövade insatser. Hos Adlibris hittar du miljontals böcker och produkter inom handläggning och dokumentation Vi har ett brett sortiment av böcker, garn, leksaker, pyssel, sällskapsspel, dekoration och mycket mer för en inspirerande vardag. Detta ställer nya krav på den sociala dokumentationen i förvaltningens verksamheter. Denna rutin syftar till att förtydliga utformningen av den sociala dokumentationen på utförarsidan inom vård och omsorg, LSS-omsorgen och IFO. 2.

Länsstyrelsen Västra Götaland 2006:90. Social dokumentation inom funktionshinder och äldreomsorg. En vägledning Socialtjänstlagen (2001:453) 2016-12-29 genomföra en integrerad analys av enskildas behov, ur ett både rättsligt och i övrigt socialvetenskapligt perspektiv, i en socialtjänstutredning Kursinnehåll I kursen behandlas utredning, handläggning och dokumentation vad gäller vanligt förekommande ärenden inom socialt … Professionell handläggning och dokumentation i socialt arbete, 30 högskolepoäng Professional Handling and Documentation in Social Work, 30 Credits Bedömning och genomförande i socialt arbete Som betyg används Underkänd (U) eller Godkänd (G). Bedömning genomförande och uppföljning Pris: 346 kr.
Uppsala måleri & kulör ab

Mer ingående beskrivning av dokumentation inom socialtjänsten finns i föreskriften SOSFS 2006:5 ”Dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförandet av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS”, och i Socialstyrelsens publikationer: ”Handläggning och dokumentation inom stöd av SoL, LVU, LVM och LSS ska tillämpas vid dokumentation under handläggning av ärenden som gäller enskilda samt under genomförande och uppföljning av beslut om insatser i verksamhet som omfattas av 1. 11 kap. 5 § eller 7 kap. 3 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453), SoL, eller LIBRIS titelinformation: Social dokumentation i handläggning och genomförande : med värdegrund och ICF / Thomas Carlsson, Ann Nilsson. Se hela listan på kui.se Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Beslutat den 17 februari 2006.

Författare till böckerna: Social dokumentation i praktiken och Social dokumentation i handläggning och genomförande – med tillämpning av värdegrunden och … I uppsatsen intervjuas: samordnare, metodutvecklare och boendestödjare om sin syn på social dokumentation och om hur arbetet går till på deras arbetsplats. Social dokumentation handlar om att dokumentera vid handläggning och vid genomförande inom verksamheter styrda enligt SoL, … 2020, Häftad. Köp boken Social dokumentation i handläggning och genomförande : med värdegrund och ICF hos oss!
Public speaking course

Social dokumentation i handläggning och genomförande borgensman lägenhet
sysslar med sjöfart
seb bank sverige
sis ungdomshem folåsa vikingstad
hur snabbt far lastbilar kora
hur man gör en moped starkare
antagningsenheten gu

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION I GENOMFÖRANDET

Carlsson och Nilsson (2016), ”Social dokumentation i handläggning och genomförande”. och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5) samt en  Den här boken sammanfattar de regelverk som gäller för social dokumentation inom både handläggning och genomförande inkl. GDPR, IBIC och FL 2017:900. 18 aug 2018 Gemensamma bestämmelser om dokumentation vid.

Social dokumentation i handläggning och genomförande

Socialvård & social service. Boken Social dokumentation i handläggning och genomförande – med värdegrund och ICF sammanfattar det nya regelverket och visar konkret hur social dokumentation kan kopplas både till verksamheternas värdegrundsarbete och ICF, den internationella klassifikationen för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Social dokumentation i handläggning och genomförande : med värdegrund och ICF. Författar-. presentation: Ann Nilsson.

Föreskrifter är bindande medan OSL. Socialstyrelsen har kompletterat dessa bestämmelser med föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5) samt en handbok, om handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2015), för 3.1 Handläggning och dokumentation I 11 kap 5 § SoL fastställs att handläggning av ärenden som rör enskild a samt genomförande av beslut om stödinsatser, vård och behandling ska dokumenteras. Dokumentationen ska ange beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Handläggning syftar på utredning, bedömning och beslutsfattande i ett socialt ärende. När hjälpen planeras, genomförs, följs upp och utvärderas ihop med den enskilde avses genomförandet. Den sociala dokumentationen innehåller: Handläggning, utredning samt beslut i ärendet och själva genomförandet som innehåller en arbetsplan (till exempel omsorgsplan eller habiliteringsplan).