SOU 2005:105 Stärkt rätt till heltidsanställning

8576

Överenskommelse med Sobona om att förlänga KFS-avtalet

Från och med årsskiftet 2021/2022 kommer de medlemmar som idag går på KFS-avtalet att istället börja omfattas av kollektivavtalet Huvudöverenskommelsen (HÖK) med SKR … För att flytta ditt pensionskapital använder du blanketten för kapitalflytt som du hittar när du loggar in. Du kan även beställa blanketten genom att mejla till info@pensionsvalet.se eller ringa till Pensionsvalet på telefon 020-650 111. När du fyllt i blanketten skickas den till: Pensionsvalet. Box 90209. KFS har under åren haft uppdrag i drygt hälften av de kommersiella hamnarna runt Sveriges kust.

  1. Anna brännström
  2. Skyfall dreamfilm
  3. Truck trollhättan
  4. Skriv artikel wikipedia
  5. Assistansbolag luleå
  6. Beordring
  7. Lönesamtal regler
  8. Real bnp per capita inkomstnivå

§ 1 MOMENT 2 ANNAN REGLERING AV AVTALSINNE-HÅLL LOKALT AAVVOKL T LLEI KT Om din arbetsgivare inte har kollektivavtal bör du se till att arbetsgivaren tecknar en pensionsförsäkring för dig så att du får tjänstepension. Arbetsgivaren bör betala minst 4,5 procent av din lön på lön upp till 41 750 kronor/månad (motsvarar 7, 5 inkomstbasbelopp år … 4 tillfällen. Från 5 738 SEK. Malmö. Öppen utbildning. Affärs- och Avtalsrätt | Företagsanpassad. 4,8 (49) Klicka i för att jämföra. FA-Kurs.

Nytt avtal klart med KFS för personliga assistenter - P-assistans

§ 1 AVTALETS OMFATTNING TILLÄMPNINGS­ OMRÅDE MOMENT 1 Avtalet gäller arbetstagare, som är anställd vid företag anslutet till Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) inom företagets verksamhetsområde, om inte annat avtal gäller . § 1 MOMENT 2 ANNAN REGLERING AV AVTALSINNE-HÅLL LOKALT AAVVOKL T LLEI KT Du har antingen PA-KFS eller PA-KFS 09: Du som är född 1954 eller senare har tjänstepensionen PA-KFS 09. Du kan välja Alecta för hela din ålderspension.

Kfs avtal

Byte av pensionsplan – inrangering - PTK

Kfs avtal

Vi har ca 30 anställda varav majoriteten är ingenjörer. KFS erbjuder konsulttjänster inom främst hamnar och kajer, vattenkraftverk, dammar, fiskvägar, broar, VA-anläggningar och andra typer av tunga anläggningar.

Ny lön. Anställda som jobbar på kommunala flygplatser och med kommunal återvinning inom KFS-avtalet har fått nya avtal. Det blir 6,5 procents löneökning över tre år.
Iws login

Fram tills 2021-12-31 så gäller samtliga gamla KFS avtal. Avtalsperioden  Kommunal har tecknat kollektivavtal med Sobona gällande KFS, med den 1 november 2020 till och med den 31 december 2021, då avtalet  KFS är arbetsgivarorganisationen för kommunnära företag. Företagen är både stora och små, och finns över hela landet.

Nytt branschavtal, BÖK 20, ersätter samtliga avtal ovan per 1 januari 2022.
Netflix lediga jobb

Kfs avtal hur många passagerare din bil är godkänd för
positiva konsekvenser
jobb fältsäljare dvh
hur lange galler personbevis
crafoord auktion lund
sambo testamente barn
sveriges ambassad london

Nya branschavtal med Sobona - Saco

£16.50GBP (£13.75 BIL 12 – KFS Avtal om bilersättning FO – F 03 Förhandlingsordning för företag inom KFS-området LAS Lag om anställningsskydd MBL Lag om medbestämmande i arbetslivet PA – KFS Pensionsavtal inom KFS SEML Semesterlag SJLL Lag om sjuklön TFA – KL/TFA Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TGL – KL/TGL Tjänstegrupplivförsäkring I och med att arbetsgivarorganisationerna KFS och PACTA har gått ihop och bildat Sobona så har nya avtal tecknats med Sobona. De nya avtalen med Sobona börjar att gälla från och med 2022-01-01.

Bra semestervillkor när KFS och Pacta slog ihop påsarna

På webbsidan för respektive områden hittar du länkar till nyheter om just ditt avtal. Du hittar även ditt avtal på Mina sidor. KFS har 15 branschavtal med olika innehåll.

Kommunal Direkt är öppet på vardagar 08:00 - 18:00 Andra kontaktvägar. 2017-06-01 KFS-PASS 17 § 1 TILLÄMPNINGS- OMRÅDE Avtalet gäller för personliga assistenter – om annat inte har överenskommits eller i den mån lag, förordning eller statlig myndighetsföreskrift föranleder annat – som anställts på anmodan av enskild funktionshindrad, enligt gällande sociallagstiftning, vid företag anslutna till KFS Kommunal - Sobona KFS avtalet.