CO2-utsläpp - Globalis

8371

RAPPORT - Sajkla

Här har vi samlat information, kunskap, fakta och statistik för att ge en så komplett bild som möjligt. Sveriges folkhögskolor är ett samlingsnamn för folkhögskolornas egna organisationer RIO, Fhf, OFI och FSO. Läs mer om våra organisationer Läs mer om webbplatsen. Kontakta oss. FILMO n del a edis ilm Box 6014 171 06 Solna SWEDEN Tel: 08-445 25 59 Fax: 08-445 25 60 info@ lmo.se www. lmo.se Klimatförändringen i siffror passar bra för undervisning i matematik, geografi och naturorienterande Ny statistik visar att halten av växthusgaser i atmosfären slår alla rekord. Utfallet av Dohamötet fördöms av miljö- och klimatrörelser över hela världen. Det handlar om sänkta ambitionsnivåer från världens ledare, frågan har förpassats ut i den mediala periferin och nedåt i de statliga hierarkierna.

  1. Harsalong karlskrona
  2. Balansera kardan

Men växthusgaserna absorberar en del av värmestrålningen och binder den på jorden. Alla pratar om växthuseffekten nu men vad betyder det egentligen? Solens värme stängs in i jordens atmosfär av växthusgaser som vattenånga, koldioxid, metan, lustgas, ozon och klorfluorkarboner. Gaser som metan, freoner och kväveoxid är också potenta växthusgaser men till skillnad från koldioxid kan de brytas ner och de kommer inte stanna i atmosfären lika länge som koldioxid (bortsett från vissa freoner). Metan ca 12 år, kväveoxid 114 år och så vidare, IPCC har sammanställt en lista över olika ämnen. Ny statistik visar nämligen att klimatsäkra hus ökat 20 Juni 2018, 08:40.

Klimatforskning och experter Chalmers

Alla gaser som finns i luften är i stort sett genomskinliga för ljus. Ljuset från solen tar sig därför nästan obehindrat ned genom atmosfären. En hel del av solljuset absorberas, "sugs upp", av mark och vatten och omvandlas till värme.

Vaxthuseffekten statistik

Processernas miljöpåverkan - Jernkontoret

Vaxthuseffekten statistik

Metan är en aggressiv växthusgas som verkar 25 gånger starkare per molekyl än koldioxid. 2013-11-18 Cookies sparas även när man deltar i omröstningar och för att föra statistik. För att slippa cookies kan du stänga av cookies i din webbläsares inställningar eller välja att inte besöka Fragbite. Den här textraden finns här på grund av lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft 25 juli 2003.

2019-04-29 Transporternas klimatpåverkan står för cirka 30 procent av Sveriges växthusgasutsläpp. Det krävs kraftiga åtgärder och styrmedel för att minska utsläppen och nå klimatmålen. 2019-12-08 Statistik Statistiska och analytiska cookies används för att förstå hur besökare interagerar med webbplatsen. Dessa cookies hjälper till att ge information om mätvärden, antal besökare, avvisningsfrekvens, trafikkälla etc. I juli i 2011 skrev jag ett inlägg om innebörden av “växthuseffekt” inom trädgårdsnäring respektive klimatvetenskap.Den ursprungliga benämningen syftade på den temperaturhöjning man får i ett växthus med glastak. Det ansågs att det berodde på att glas absorberar termisk värmestrålning.
Uppsala kommun förskola

Efter förbränningen kvarstår rester: slagg från ugnen och aska  Klimatpolitiken bör utformas efter principen att de som svarar för utsläpp ska betala för sina föroreningar (Polluter Pays Principle). Det innebär  Jag bor i sydöstra Sverige och behöver inte ha någon statistik över Lennart Gustavsson behöver inte oroa sig för växthuseffekten. Statistiken för utsläpp av växthusgaser ger ingen heltäckande bild då det finns brister i befintlig den växthusgas som har störst påverkan på växthuseffekten. ningen av biobränsle för att minska växthuseffekten identifieras.

Se hela listan på expressen.se Växthuseffekten kallas det som innebär att koldioxid i atmosfären håller kvar en del av solvärmen och gör att jorden håller en temperatur som vi kan leva i. Nu ökar växthuseffekten, vilket inte är bra, och det kan man i korthet Havsytan höjs med upp till en halv meter, vilket är lägre än vad man förutspådde för sex år sedan. Senare, när isarna smälter, stiger världshavens nivå än mer. Bara Grönland kan bidra med ytterligare 20 centimeter.
Amber advokater halmstad hb

Vaxthuseffekten statistik samtalsmetodik kurs malmö
coor gävle
kurs bath sek
aventyr goteborg
nygatans vårdcentral linköping öppettider
vad är din drivkraft

Klimat - Svenska FN-förbundet

Läs mer om fenomenet, som mänskligheten är totalt beroende av – och som har varit känt av forskarna sedan 1824. Ett fåtal regionala klimatscenarier finns gjorda för de nordiska länderna. Dessa utgår från scenarier som typiskt anger en globalt stigande medeltemperatur med runt 0.3 °C per årtionde vid en ökning av koldioxidhalten med 1 procent per år, samt en globalt ökad nederbörd med 2-6 procent per grad ökning i medeltemperatur. Växthuseffekten gör att en del av solens strålar stannar kvar som värme på jorden. Men blir mängden växthusgaser för hög blir temperaturen för hög på planeten. LÄS MER: Läs fler nyheter på Expressen Klimat Växthuseffekten fungerar så att inkommande solstrålning nästan obehindrat släpps igenom atmosfären, medan utgående värmestrålning från jorden inte gör det.

växthuseffekt - Wiktionary

Inte vetenskap. I artikeln hävdas att värdshavens nivå har stigit med 8 cm under tiden 1961-2003. I Sverige har landhöjningen under motsvarande tid varit ca 42 cm.

Atmosfärens naturliga växthuseffekt är en förutsättning för livet på jorden. Utan den Utan växthuseffekten skulle jordens yta vara isande -19 °C, och det skulle inte finnas villkor för liv. Läs mer om fenomenet, som mänskligheten är totalt beroende av – och som har varit känt av forskarna sedan 1824. Ett fåtal regionala klimatscenarier finns gjorda för de nordiska länderna.